Dj MIsha!

  •  860 – Rusowie po raz pierwszy (i nie ostatni)zaatakowali Konstantynopol.
  • 1178– Pięciu mnichów z Canterbury  było świadkami eksplozji wywołanej prawdopodobnie upadkiem meteorytu na obrzeżu niewidocznej strony będącego tuż po nowiu Księżyca
  • 1452– Papież Mikołaj V  wydał bullę Dum Diversas, w której zezwolił POrtugalii  na „atak, podbicie i ujarzmienie Saracenów, pogan i innych wrogów Chrystusa gdziekolwiek byliby znalezieni”.
  • 1574– Król Henryk III Walezy dał nogę z Warszawy do Francji.
  • 1815– 100 dni Napoleona: w bitwie pod Waterloo Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę.
  • 1860– Została odkryta kometa jednopojawieniowa C/1860 M1 (Wielka Kometa roku 1860).
  • 1992– Rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej PTK Centertel
  • 2017 dj Misha Krakowski zdobywa szturmem Warszawę, zawiera sojusz z lokalnymi tangero@s i nadaje tak, że Centertel może się schować! Będzie nawracać niewiernych i krzewić prawdziwe tango! Jak kometa jednopojawieniowa przemknie przez warszawskie niebo! Żadnych ucieczek do Francji czy innych dystrakcji niedzielnych nie planujcie, w przeciwnym wypadku wylądujecie wśród zacinającego deszczu na dworcu Waterloo z pytaniem na ustach: i po co nam to było??

Historia est magistra vitae, co się wykłada: szorujcie na milongę comme il faut!

Niedziela 18 czerwca
Potocka 14
16:30-17:30 Praktyka
17:30-21:00 Milonga
Wstęp:
Praktyka 10 zł
Milonga 15 zł (pierwsza godzina milo – 10 zł)

 

 

  http://credit-n.ru/calc.html

Dodaj komentarz