DJ Mateusz

Uznając, jako że szczęśliwość nas wszystkich od wysublimowania i destylacji tangowych frykasów jedynie zawisła, poznawszy zeszłotygodniowe zaniechania naszego przewiny, a chcąc korzystać z aury przychylnej; wolni od hańbiących nakazów letniego wojażowania, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyę tangową i wolność tangowego narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na łaskawość, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania  milongowej szczęśliwości i błogostanu, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha ogłaszamy, że na milondze naszej dnia 2 lipca za struny cymbalików cny Dj Mateusz pociągać będzie i tę całkowicie świętą i niewzruszoną wolę deklarujemy po wsze czasy!

Niedziela 2 lipca
Potocka 14
16:30-17:30 Praktyka
17:30-21:00 Milonga
Wstęp:
Praktyka 10 zł
Milonga 15 zł (pierwsza godzina milo – 10 zł) http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html

Dodaj komentarz