Tango Salon. Elementy. Wtorki od 31 maja

Szanowne i Łaskawi,

zapraszamy na nowy cykl tematyczny we wtorki! Proponujemy seminarium poświęcone elementom, estetyce i muzykalności tanga salon. Zajmiemy się charakterystycznymi sekwencjami i płynnością ruchu.

Zatańczcie pięknie!

Open level

Wtorki g 21.15, start 31 maja